Comparteix:

TalkToMe

Ús del component TextToSpeech per generar un text parlat.

Elocució d'un text introduït per l'usuari i exercicis